AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l’accés i ús dels continguts proporcionats per PARES BALTA SLU (en endavant PARES BALTA).

1. Titularitat

Per tal de donar compliment a l’establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades referents a la informació general de PARES BALTA:

Denominació social: CAVAS PARES BALTA SLU
Nom Comercial: PARES BALTA
Domicili fiscal: Av. Tarragona 108, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
Número d’identificació fiscal (CIF): B08034274
Dades d’inscripció al registre mercantil: Tom 24757  Foli 166  Full B-75063 RRMM Barcelona

Direcció de correu electrònic: paresbalta@paresbalta.com
Telèfon: +34 93 890 13 99

2. Descripció de l’activitat

www.paresbalta.com és la pàgina web oficial de PARES BALTA i a aquesta s’hi ofereix la informació més veraç i actualitzada de l’empresa. S’hi pot trobar contingut sobre la història de la companyia, l’entorn en el què es troben les seves vinyes, la forma de treballar orgànica i biodinàmica, els vins i caves creats per les enòlogues, així com un blog amb contingut d’interès.  L’usuari pot tenir interacció amb aquesta fent reserves i compres de visites enoturístiques, comprant vins i caves a la tenda online, proporcionant comentaris d’opinió sobre els productes i contactant directament amb la bodega a través d’un formulari.

3. Accés i utilització del lloc web
3.1 Accés

A la persona que accedeix a la pàgina web i a la seva respectiva informació, se li atribueix la condició d’Usuari, i suposa l’acceptació de totes i cada una de les condicions exposades al present Avís Legal, així com la disposició de capacitat jurídica per donar responsabilitat a les seves pròpies accions.

Per aquest motiu, es recomana l’atenta lectura i enteniment d’aquest. Si l’usuari no accepta la totalitat de les condicions, no podrà accedir a la pàgina web ni al contingut exposar, pel que l’haurà d’abandonar de forma immediata.

Així mateix, es suggereix la revisió periòdica de l’Avís Legal, doncs PARES BALTA es reserva tots els drets per modificar i actualitzar les exposades condicions, podent fer ús d’aquesta facultat sense previ avís.

3.2 Utilització del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de la pàgina, així com del seu contingut, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com al present Avís Legal.

En cas que l’usuari en faci un ús indegut, aquest respondrà davant de PARES BALTA o de tercers sobre els danys i prejudicis que pugui haver ocasionat. L’empresa es reserva el dret a limitar o denegar l’accés als usuaris que incompleixin alguna de les condicions generals.

4. Drets i responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i a utilitzar els continguts i serveis proporcionats a la present pàgina web d’acord amb la Llei, la Moral, l’Ordre Públic i sempre a favor dels Drets Humans.

A no ser que l’usuari hagi rebut una expressa autorització per part de l’empresa, s’abstindrà d’obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, imatges, fotografies, vídeos, software o qualsevol altre tipus de contingut que pugui ser accessible a través de la pàgina.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol alta utilització de la informació continguda a la pàgina (inclòs el propi disseny, configuració i forma d’exposició) que es realitzi sense autorització, constituirà una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Si es dona el cas que l’usuari té coneixement de que la pàgina web mostra continguts il·lícits, s’haurà de posa en contacte per les vies exposades amb anterioritat, exposant-ne els fets.  També ho haurà de fer en el suposat que es percebi una violació del dret de propietat intel·lectual e industrial, amb tota la informació legítima del titular.

Es compromet a no provocar danys als sistemes informàtics de PARES BALTA ni de tercers, així com tampoc a difondre virus informàtics que puguin provocar danys als respectius equips.

5. Limitació de responsabilitats

Els serveis oferts en aquesta pàgina web són de caràcter informatiu i gratuït. PARES BALTA brinda pel seu bon funcionament, aplicant un manteniment continuat i eficaç, a la vegada que intenta tenir el contingut degudament actualitzat. Tot i així, no es pot garantir la inexistència d’errors ni tampoc la plena actualització del contingut.

PARES BALTA es reserva tots els drets per modificar, limitar o eliminar continguts de la pàgina web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització.

L’ús que pugui fer l’usuari de la informació continguda a la pàgina , així com de l’ús dels productes de PARES BALTA, recau única i exclusivament sota la responsabilitat de l’usuari. L’empresa tampoc és responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui origen en l’usuari i que pugui ser comunicat, difós, transmès o exhibit a través d’aquest portal.

Addicionalment, PARES BALTA no assumeix la responsabilitat dels danys que es puguin donar al software o hardware de l’usuari que derivin de l’accés a la present pàgina, ni es responsabilitza dels danys i prejudicis a causa d’errors a les xarxes de telecomunicacions que puguin produir la interrupció, suspensió o cancel·lació del servei.

6. Política d’enllaços

PARES BALTA no assumeix cap responsabilitat donada la informació que es pugui proporcionar a webs de tercers, tot i estant vinculades d’alguna manera a aquesta pàgina web.

PARES BALTA tampoc dona consentiment a la inclusió de contingut a enllaços de tercers que puguin suposar un prejudici per la seva imatge. Així mateix, aquelles pàgines que vulguin incloure contingut oficial de PARES BALTA, hauran de tenir-ne el consentiment previ i exprés per part de la bodega.

Es reserva també el dret a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació d’enllaços, quan així ho vegi convenient, sense que això suposi haver d’abonar algun tipus de compensació al respecte.

7. Propietat intel·lectual e industrial

Tots els continguts, així com noms comercials, marques, logotips i símbols continguts en aquesta pàgina web es troben registrats i subjectes a drets de propietat industria i intel·lectual de PARES BALTA i estan protegits per la llei. Tots els drets de propietat intel·lectual, contingut, disseny, bases de dades i codis que conté la pàgina són de titularitat de PARES BALTA, qui en té l’exclusivitat dels drets d’explotació.

En cap cas la publicació de contingut a la pàgina web suposa la renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni confereix cap dret a còpia, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització per part de l’empresa com a legítim titular.

Tan sols es contemplen els drets de visualitzar i de realitzar còpies par a l’ús personal i exclusiu de l’usuari,  els quals hauran de ser exercits sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Si es donés una utilització no autoritzada, s’estaria cometent una infracció dels drets de la propietat intel·lectual, que podrien desencadenar accions legals i l’assumpció de responsabilitats.

8. Protecció de dades

Aquesta web compleix el Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

Llegeix sobre la recopilació i el tracte de dades a la política de protecció de dades.

 9. Legislació aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir amb el contingut, productes o serveis d’aquesta pàgina web, entre PARES BALTA i l’Usuari o tercers, serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que els pugues correspondre.

0
La teva cistella