AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Per tal d’acomplir amb el que estableix la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest web:

– Empresa: PARÉS BALTÀ SA

– Direcció: Can Baltà  s/n – 08796 Pacs del Penedès (Barcelona)

– Contacte: paresbalta@paresbalta.com

– Telèfon: +34 938 901 399

Objecte 

L’EMPRESA es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, sense assumir cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, L’EMPRESA es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer-ne ús sense avís previ.

Ús del portal i dels serveis per als usuaris 

Exceptuant el cas en que hagin obtingut autorització prèvia atorgada expressament i específicament per L’EMPRESA, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfiques, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, software i en general qualsevol tipus de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats, per altres mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició per a aquest efecte o dels que s’utilitzin habitualment per a aquest efecte a Internet.

La reproducció, modificació, copia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre utilització de la informació continguda en el web de L’EMPRESA (inclosos el disseny, configuració i forma d’exposició del web) que es realitzin sense l’autorització de L’EMPRESA constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Per tal de facilitar-ne l’accés, pot ser que L’EMPRESA inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers. A l’entrar en aquests llocs, vostè revisarà i acceptarà les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que L’EMPRESA no té cap control sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat en les mateixes. A més, el vincle a un lloc aliè a L’EMPRESA no implica que L’EMPRESA aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als que faci referència.

Exclusió de responsabilitat dels continguts 

En cap cas L’EMPRESA serà responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest Portal.

Condicions generals de compra

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o que pugui ser considerada per les marques de targetes de crèdit o pels bancs adquirents i que pugui malmetre la bona voluntat dels mateixos o influir en ells de forma negativa. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no estigui en ple acord amb les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de Tarjeta o Targetes. Està prohibida la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Propietat intel·lectual i industrial 

Tots els continguts, així com els noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de L’EMPRESA o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l‘accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels dret mencionats, ni confereix cap dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de L’EMPRESA o del tercer titular dels drets, exceptuant els drets de visualitzar i de realitzar copies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals s’hauran d’exercir sempre d’acord amb els principis de la bona fe i la legislació aplicable.

L’EMPRESA i les altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de L’EMPRESA són marques protegides per L’EMPRESA. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies citades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Protecció de dades 

Mitjançant aquest Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’EMPRESA avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin requerir amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps on s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per L’EMPRESA en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat de L’EMPRESA. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: MASIA CAN BALTÀ S/N – 08796 PACS DEL PENEDÈS (BARCELONA).

Llei aplicable i fur

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, L’EMPRESA i els usuaris, amb renuncia expressa al seu propi fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

0
La teva cistella