Política de Devolucions i Canvis

Les circumstàncies que poden provocar una devolució són les següents:

1. Per desistiment. Si el producte demanat no satisfà al client.
2. Per canvi de producte. Si el client rep un producte però decideix canviar-lo per un altre de diferent.
3. Per producte diferent al sol·licitat. Si el client rep un producte diferent al desitjat.
4. Per producte defectuós d’origen. Si un producte arribar trencat, danyat, defectuós per mal embotellat o etiquetatge o en males condicions.

El termini màxim que té el client per informar de qualsevol d’aquestes circumstàncies és de 14 dies naturals des de la recepció del producte. El client s’ha de posar en contacte per correu electrònic a club@paresbalta.com o trucar al +34 938 901 399 de dilluns a divendres de 09h a 18h, PARES BALTA intentarà resoldre-ho en el menor temps possible.

Independentment del motiu, tota devolució o canvi haurà de ser prèviament autoritzada per part de PARES BALTA.

En cas que s’hagi de fer una devolució, aquesta s’ha de realitzar a través d’un servei de missatgeria a la següent direcció: Av. Tarragona 108, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona). Una vegada s’hagin rebut els productes, es revisaran i aquests hauran de complir les següents condicions per a que pugui ser acceptada la devolució:

• Els productes han de ser retornats en les mateixes condicions que s’han rebut, sense haver sigut danyats i amb tots els seus accessoris. En tot cas, no s’admetran devolucions d’articles sense precinte.
• Els productes que siguin defectuosos degut a la mala utilització d’aquests per part del client, seran retornats a càrrec del client.
• Els articles hauran d’estar correctament embalats per a la seva devolució. No s’acceptaran devolucions amb danys produïts durant el transport de la devolució. Aquests seran rebutjats i retornats al client a càrrec seu.

La nostra política de devolucions s’aplica a comandes realitzades a través de compres directes o a través de la tenda online. Si s’ha adquirit el producte a alguna tenda especialitzada o distribuïdor, s’haurà de contactar directament amb el punt de venda.

1. Desistiment del contracte de compra

Conforme amb la Llei 34/2002, de 12 d’octubre, de Serveis sobre la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el client té dret a desistir del producte contractat.

Pot desistir de la seva comanda de forma gratuïta, sempre que es comuniqui abans que aquesta hagi estat entregada al transportista. En cas de que es comuniqui una vegada la comanda hagi sortit de les instal·lacions de PARES BALTA, el client haurà d’esperar a rebre la comanda per tramitar la seva devolució.

El client pot retornar qualsevol article comprat, sempre que els productes no hagin sigut oberts, utilitzats i conservin el precinte i embalatge original. També s’hauran de retornar els regals promocionals, si n’hi haguessin. Conforme amb l’article 103 lletra c) del RDLeg. 10/2007, aquest dret no procedirà en el cas de productes o ampolles personalitzades.

Les despeses de devolució hauran de córrer a càrrec del client, pel que aquest és lliure d’escollir l’agència de transport que desitgi. PARES BALTA tampoc es farà responsable de que el paquet retornat no arribi al seu destí, pel que recomanem utilitzar un servei de rastrejament segur per a les devolucions.
Una vegada comprovat que l’estat del producte compleix amb els requisits anteriorment mencionats, es procedirà a la devolució de l’import abonat per tal producte, descomptant-se en tot cas les despeses d’enviament, que sempre aniran a càrrec del client. Aquest reemborsament serà realitzat mitjançant la mateixa modalitat de pagament utilitzada pel client i pot tardar entre 7-15 dies hàbils a fer-se efectiu.

2. Canvi de producte

Una vegada el client hagi rebut la comanda, si vol realitzar un canvi de producte per un altre diferent, podrà comunicar-ho durant el període de 14 dies naturals.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client, pel que aquest és lliure d’escollir l’agència de transport que desitgi. PARES BALTA tampoc es farà responsable de que el paquet retornat no arribi al seu destí, pel que recomanem utilitzar un servei de rastrejament segur per a les devolucions.

Una vegada comprovat l’estat del producte, es procedirà a l’enviament del nou producte:

• Si el producte substitutiu és del mateix import, el client haurà d’abonar les despeses d’enviament.
• Si el producte substitutiu és d’import inferior, es retornarà la diferència tot i que el client haurà d’abonar les despeses d’enviament.
• Si el producte substitutiu és d’import superior, el client abonarà la diferència de preu entre productes i els respectius costos d’enviament.

3. Producte diferent al sol·licitat

Si la comanda que rep el client no conté els productes sol·licitats, haurà de comunicar-ho en un període màxim de 14 dies naturals, detallant el problema i proporcionant tota la informació possible (fotografies, vídeos, etc.)

Una vegada verificat l’error, PARES BALTA valorarà la millor opció per tal de solucionar la incidència, i d’acord amb el client es determinarà si es procedeix a:
• La substitució del producte per l’inicialment comprat, fent-se càrrec PARES BALTA de totes del despeses.
• El reemborsament al client de l’import pagat pel producte.

4. Producte defectuós

En el cas de que el producte rebut per part del client sigui defectuós, PARES BALTA reemplaçarà aquest producte, fent-se càrrec de totes les despeses de devolució i de nou enviament.

El client haurà d’informar a la bodega si detecta algun tipus d’anomalia o defecte, detallant el problema i proporcionant tota la informació possible ( fotografies, vídeos, etc.)

La garantia no cobreix el mal ús o mala conservació del producte, essent també exclosos els casos en els que el defecte o deteriorament s’hagi produït per fets externs, accidents, força major o casos fortuïts.

Ja tornem a estar oberts. De dilluns a diumenge de 9:30 a 18:30. Vine a visitar-nos!
0
La teva cistella