Sostenibilitat

Compromís mediambiental

Parés Baltà
Compromís amb el mediambient

paresbalta_biodinamic-wines

Des dels nostres inicis el 1790, la cura i respecte al medi ambient ha sigut un dels pilars fonamentals de Parés Baltà. Sempre hem cultivat les nostres vinyes de forma ecològica sense utilitzar herbicides, pesticides o altres productes químics. A més, aquests mateixos principis són aplicats en el treball dins el nostre celler, on el 100% dels nostres vins són avalats per la certificació ecològica.
Som molt conscients de que el nostre entorn ens dóna vida i que el nostre deure és protegir-lo i conservar-lo. Per això, hem elaborat un decàleg de normes que constitueixen el nostre compromís mediambiental:
1. Cultivar les nostres vinyes seguint la regulació ecològica i biodinàmica i elaborar els vins complint i superant progressivament la legislació mediambiental vigent amb altes requisits voluntaris.

2. Minimitzar l’impacte mediambiental dels nostres productes i serveis mitjançant l’ús responsable de l’aigua i la reducció del nombre de residus al llarg del seu cicle de vida a través de la reutilització, recollida selectiva i l’ús de productes biodegradables i eco-friendly.

3. Reduir el consum energètic i potenciar l’ús d’energies renovables sempre que sigui possible.

4. Participar en accions que contribueixin a la preservació de la flora i fauna de la comarca, en especial la dels espais naturals del riu Foix, on creixen algunes de les nostres vinyes.

5. Realitzar una avaluació periòdica de les nostres pràctiques mediambientals per a poder corregir-les i millorar-les, amb especial atenció a la prevenció de la contaminació.

6. Formar al nostre equip per a que comparteixin la nostra filosofia i col·laborin amb la política ambiental en els seus llocs de treball respectius.

7. Treballar amb proveïdors que comparteixin la nostra preocupació pel medi ambient i ens ajudin a treballar de forma més ecològica, a més d’animar a aquells que encara no ho han fet.

8. Difondre els nostres valors i el nostre compromís ambiental amb les parts interessades de Parés Baltà, incloent treballadors, clientes, proveïdors i la comunitat on desenvolupem l’activitat.

9. Utilitzar aquesta este compromís ambiental com a marc per crear i revisar els objectius i accions ambientals de l’empresa.

10. Revisar aquesta política cada 4 anys per adaptar-la als nous reptes ambientals.

La família Cusiné